@  L  a  w   L  i  n  k  s
DeJoode >> @Law
Information LawLinks

Cryptografie:
Een kopie van het voorstel tot "Wijziging van de wet op de telecommunicatievoorzieningen in verband met de regeling van cryptografie" (1994):
:link:download:
Voorontwerp: [html] [txt]
Memorie van toelichting: [html] [txt]

Using the Patent System for Fun and Profit:
2004/mei: (auteur A. de Joode);
Een paper over Submarine Patents en de invloed die het heeft op het Amerikaanse patentsysteem, aangeven wordt oa. op welke manier het USPTO tracht de negatieve invloed van Submarine Patents te verminderen.
:link:download:
Submarine Patents: [doc]  

VoIP en de nieuwe Telecomwet:
2004/mei: (auteur A. de Joode);
Een overzicht van de richtlijnen waaraan een VoIP aanbieder volgens de nieuwe Telecomwet moet voldoen.
:link:download:
VoIP en de Tw: [doc]

Copyright 2001, 2002, 2003 Alex de Joode